Välkommen till den nya hemsidan för "Konsertlokaler i Blekinge"! Mindre designarbeten och allmän översikt kommer att göras den närmaste tiden.

Detta är en officiell databas för arrangörer som önskar leta passande lokaler för sin verksamhet inom teater, musik, dans, film etc. OBS databasen är fortfarande under arbete, flera uppgifter är ännu inkompletta och gamla uppgifter kan ha smugit sig in, men detta uppdateras fortlöpande.

Databasen drivs av Musik i Blekinge och listar lokaler över hela Blekinge län där scenkonst kan genomföras. Varje lokal ska framöver vara komplett med måttangivningar av rum/scen, elutrustning, inlastningsmöjligheter, tillgänglighet för rörelsehindrade och annan information.

Vi som ansvarar för denna inventering har inte hand om bokningar av lokalerna. Där det ännu saknas kontaktuppgifter, ta kontakt med respektive kommun så kan de försöka hjälpa till.


map_blekinge_orter